Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Η απασχόληση ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή. Είναι προϋπόθεση για κοινωνική ένταξη και συλλογική ευημερία.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Φιλοξενία, ως ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, είχε και έχει καθοριστική συμβολή.

Ακόμη και στα χρόνια της δεκαετούς κρίσης, έδωσε το παράδειγμα με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τις μισθολογικές αυξήσεις και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Προσφέρει σταθερά ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας και προσωπικής ανάπτυξης.
Ειδικά για τους πιο ευάλωτους, τις γυναίκες και τους νέους.

Η Φιλοξενία δίνει το δικαίωμα στο όνειρο.