Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ

Η Φιλοξενία δημιουργεί αλυσίδες αξίας.

 

Κάθε ευρώ που παράγει η Φιλοξενία,  λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη. 


Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής ετησίως στη χώρα.

Η προστιθέμενη αξία της αποτυπώνεται  στα αποτελέσματα όλων των σχετιζόμενων κλάδων.

 

Από την πρωτογενή παραγωγή και το εμπόριο μέχρι τις κατασκευές και τις νέες τεχνολογίες.

 

Γι' αυτό η Φιλοξενία φέρνει οφέλη για όλους.

 

Η Φιλοξενία είναι Υπόθεση Όλων.